slider

CENA...YENİ AÇILIM

Ürünlerimiz
 

CinsiSultaniye
ÖzellikleriSultaniye, çekirdeksiz bir beyaz üzüm cinsidir. En önemli sofralık üzüm olup, dünya çapında en geniş dikim alanına sahiptir. Bu cins daha ziyade sofralık üzüm olarak ve kuru üzüm imalatı için kullanılmaktadır. Dünya çapında yaklaşık 440.000 hektarlık bir alan üzerinde yetiştirilmektedir. Bu alanın yaklaşık dörtte biri Türkiye'dedir. Bu üzümün kabuğunun kalınlığı, gri küfe karşı koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla üzümler, yerlerinde daha uzun süre olgunlaşabilmekte ve nakliyeye uygunluk sağlamaktadır. Özellikle nakliye edilebilirlik, sofralık üzümler alanında önemli bir etkendir.

DönemAğustos başından Kasım sonuna kadar
PaketlemeTalebe göre
İletişiminfo@cena-group.com
Bilgi talebi